Comissions

Com hem comentat a la pàgina Qui som, la nostra principal feina com AFA és ser un vehicle de comunicació entre famílies, mestres i alumnes. Però a més d’això també gestionem per als nostres socis, les diferents activitats que es realitzan a l’escola. És per això que per organitzar-nos millor i poder oferir la millor atenció possible a tots, hem creat una sèrie de comissions que són les encarregades de gestionar aquests temes.

Les comissions que hem creat a l’AFA i que serveixen d’ajut per gestionar amb un contacte més directe a totes les famílies són:

Socis. Per gestionar altes i baixes de socis i informació general.

Correu electrònic: socis@afaescolaelcorb.cat

Llibres. Per controlar i gestionar el material escolar referent a les publicacions que es fan servir durant el curs.

Correu electrònic: llibres@afaescolaelcorb.cat

Extraescolars. La comissió encarregada de gestionar les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola, així com aportar idees per la realització de noves activitats i informar a tots els usuaris.

Correu electrònic: extraescolars@afaescolaelcorb.cat

Tresoreria. Es la comissió encarregada de gestionar tot el tema de facturació per els socis de l’AMPA a més de portar el control de la comptabilitat.

Correu electrònic: administracio@afaescolaelcorb.cat

Menjador. L’empresa que s’encarrega del menjar a l’escola es 7 i Tria, però l’AMPA es la encarregada del monitoratge durant les hores que els nens estan menjant, per aquesta raó hem creat una comissió que serà la responsable de gestionar i rebre les diferents notificacions que les famílies vulguin comentar sobre aquest tema.

Roba. Des d’on es controla l’estoc de la roba, es fan les comandes pertinents i es controla que tot això estigui en ordre.

Les comissions de menjador i roba, el seu correu electrònic és el genèric:  afaescolaelcorb@afaescolaelcorb.cat

Malgrat haver-hi una responsable de cada comissió, és necessària la col.laboració de totes i cadascuna de les famíles que engloben la nostra escola, per la qual cosa, qualsevol idea, col·laboració, ajuda o suggeriment serà ben rebuda i estudiada per la junta de l’AFA.